... i que hi hauriem de fer?

Els pares i les mares ja sigui de manera particular o be col·lectiva, ja sigui com part d’una AMPA o part d’un grup hem de fer-nos conscients de que som la part més nombrosa de les configuren el que anomenem comunitat educativa, hem de ser considerats un grup d’influència per a les escoles i el govern. Grup que ha de tenir prou representativitat i poder de decisió per ser i sentir-se correspost a la participació i influencia que tenim i se’ns reclama.

Hem de tenir la capacitat de crear opinió per mitja del diàleg i la participació respecte als requeriments, necessitats i avantatges que per les escoles pot suposar tenir els pares i mares acompanyant l’aprenentatge dels fills i alumnes, i divulgar i transmetre mitjançant aquest fets el que crec ha de ser el model de participació i empoderament de mares i pares, en el futur, a les escoles.

Em de ser els pares i les mares els que reclamem la reforma del sistema educatiu, que reformulem el que ha de ser l’escola del segle XXI i els que blindem i fem de palanca de canvi per la innovació, la modernització i la constant actualització, sense descuidar l'anàlisis constant de l’escola, els que vetllem per la immersió, i per una escolarització equilibrada, que no segregui per cap motiu, que asseguri els mateixos drets i oportunitats a tots els nens i nenes, i augmenti en consciencia plena i recursos necessaris la inclusió.

S’han de difondre mitjançant missatges positius les realitats existents, i els fets diferencials dels alumnes i de les diferents escoles, hem de reclamar que les dades per las que suposadament es fan i desfan polítiques educatives siguin transparents i a l’abast de tothom. I reclamar en especial un reconeixement i pressa de valor de l'escola publica catalana com a model integrador i vertebrador, part molt important en la creació d'un model de societat que es fàcil reconèixer per les diferències amb la resta de models dels altres estats.


No crec que la cerca de suports i la influencies de grups educatius mes propers als models empresarials de ensenyament i a certs líders d’opinió hagi de suposar una amenaça cap al sistema públic d’ensenyament, però aquest fet s’ha d’afrontar obertament, públicament i sotmetent-lo sempre a la voluntat dels pares i les mares, i sempre amb el focus en le bo i millor per l’alumne, i el seu desenvolupament personal i social, amb la cura de poder-hi sumar en la mesura justa per cadascú del coneixement i l’aprenentatge més adequat.

Em de promoure a realització d’estudis comparatius, d'anàlisi del procés d’aprenentatge i educatiu, fer-ne divulgació per sensibilitzar a la comunitat educativa dels canvis que son necessaris, i que hem de consensuar entre tots.

Crec que som els pares i les mares els que tenim la capacitat de potenciar l’escola com a eina de generació de valor per als nostres fills, i que ha estat un dels trets característic que es poden reconèixer entre els valors de l’escola catalana. Fent-ho facilitarem que l’ascensió social sigui una realitat de nou, recuperarem l’esperit inicial de la instrucció i millora constant que com a societat reclamem i reconeixem com a necessària per evolucionar, i fer-ho qualitativament i no tant sols quantitativament.