1. Establir prioritats

El primer que hem de fer els pares és decidir quins elements volem que tingui l'escola dels nostres fills: valors, metodologia, religions o activitats. Uns criteris d'elecció que serviran, en primer lloc, per descartar alguns centres.

2. Visitar els centres

Massa sovint s'utilitza massa el boca-orella en la tria d'escola. Penseu que cal comprovar-ho tot personalment i recomano visitar, com a mínim, tots els centres que s'inclouran a la sol·licitud.

3. Demanar el projecte


A més de la documentació i l'explicació que ens donen a les jornades de portes obertes, cal demanar el projecte educatiu. A la web d'Ensenyament hi ha projectes estandarditzats, si el que ens donen n'es una còpia, diu molt poc de la implicació i el lideratge de l'equip directiu, o el claustre de docents.

4. Repreguntar pels mètodes


El projecte educatiu us confirmarà si els mètodes pedagògics es corresponen amb els valors i prioritats familiars. es aconsellable repasar-lo i no quedar-se amb el títols i demanar els motius pels qual s'ha optat per aquell projecte, i per que mitjançant aquests mètodes.

5. Fixar-se en l'ambient de treball


Molts centres obren portes el dissabte, o forà de l'horari lectiu i s'endrecen de cara a la galeria. És millor anar-hi quan hi ha classe per veure com és l'alumnat i com es comporta. En la meva opinió si és massa homogeni, dolent. La diversitat es el que millor ensenya a conviure.

6. Participació dels pares


Cal assegurar-se que les famílies tenen un paper actiu en les decisions del centre, perquè els canvis no es facin sense comptar amb els pares. Cal informar-se de com s'articula aquesta participació: tutories, AMPA i consell escolar.

7. Els espais i la llum


És important que els infants tinguin prou espai dins les aules, a la biblioteca i al pati. Hem de procurar aconseguir escoles amb llum natural i espais càlids, agradables i acollidors.

8. El suport als alumnes


Convé informar-se dels mecanismes del centre per acollir infants de tots els nivells, i per saber si és una escola acollidora, integradora, cal veure quin suport dóna als nens amb necessitats especials o amb simples problemes d'aprenentatge.

9. Obertura al barri


La relació de l'escola amb el seu entorn és un element de qualitat, és bo que siguin centres oberts al barri, que hi facin sortides i que treballin amb entitats del barri, tant des de l'escola cap al barri com del barri cap a l'escola.

10. Fer una tria realista

Durant la visita, el centre pot informar de la seva demanda i de quantes places preveu ocupar amb germans d'alumnes. Un cop clars els centres preferits, cal mesurar bé les opcions d'accés per fer una tria realista de la primera opció.