M´han convidat a participar a la comunitat en Innovació que s´esta impulsant des de el CEICS de la URV, i aprofitant les preguntes que m´han plantejat, i que he respost mes encarades en l´àmbit personal i empresarial, m´ha portat a refer-les aquest cop enfocant-les en el marc o la òptica de la #educacio.


1. Quins són actualment, i en clau de futur, els teus desafiaments i projectes ? I, més enllà, quines són les teves motivacions per al bé comú?


Principalment crec que es necessari, molt necessari, que comencem a innovar en aquest àmbit ja que els reptes, les millores i els canvis que crec que requereix s'haurien de generar des del caràcter innovador.
Analitzar i determinar si les modificacions o adaptacions dels processos d'aprenentatge, inclouen o no processos innovadors, ja que sense ells, molt probablement no estiguem fent res massa diferent del que ja s'ha fet, i això com es normal no ens donarà resultats massa diferents.
Tractar de fer vàlid els conceptes de:
  • Si vols que hi hagi canvis, no pots ni fer ni esperar que es donin fent el mateix que s'ha fet fins ara.
  • Si no estàs còmode, satisfet, content amb el que tens ara, tan sols per mitjar del canvi podràs estar-ho.


2. Quin paper té la innovació en aquests desafiaments, projectes i motivacions ?


En el del bé comú crec que si no es mitjançant la innovació, la creació de nous marcs, mecanismes, dinàmiques no aconseguirem mes que modificar la societat en petites coses, que no arribaran a suposar res mes que una nova versió de l'actual.


3. I una comunitat en innovació, què creus que et pot aportar a tu i tu a ella ?

Crec que el contacte constant amb processos de creació, o dinàmiques innovadores es el que poden fer que les decisions, determinacions o creacions futures siguin mes innovadores.
Es difícil atrevir-se a tirar-se de cap a l'aigua, si no estàs acostumat a veure com altres, hi entren de peus, caminant, saltant, corrents, de cul… etc.


4. Quin compromís estaries disposat a establir amb aquesta comunitat en innovació ? Què
Necessites saber ara sobre aquesta comunitat?


Crec que el compromís en general depèn molt del valor que es dona a les aportacions particulars o de conjunt, aquells fets que succeeixen o es dissenyen des de el comu de la participació i en el que tots els participants prèviament hi ha pogut dir la seva i aportar la seva opinió o coneixement, son els que aconsegueixen, segons crec jo, la major implicació.


Dit això poder no es tant important el que jo necessito saber de la comunitat com que es el que la comunitat pot aprofitar del que jo se, o puc aportar. Per tant crec que una comunitat en innovació ha de ser una comunitat oberta, heterogènia, i amb pocs objectius finalistes marcats mes enllà del primordial, en aquest cas promoure la innovació.