I per tot allò que cadascú cregui oportú, sempre he pensat com es que a un fuster no li pregunta ningú com s'utilitza un martell? o a un cirurgià el bisturí? Està clar que el que no pot faltar a l'aula es el mestre, oi?