Què ha d’ensenyar l’escola avui per preparar els professionals de les pròximes dècades? Sobretot, els adults del futur han de ser competents.
Segons un reportatge publicat pel suplement de La Vanguardia, aquestes són les coses que han d’aprendre els nens a l’escola:

Saber comunicar-se bé

  • Lectura crítica i reflexiva.
  • Interpretar la informació i els mitjans de comunicació.
  • Escriptura argumentativa.
  • Utilitzar i intercanviar diferents codis.
  • Debatre i contrastar punts de vista.
  • Idiomes.

Dominar les noves tecnologies

  • Buscar i avaluar críticament la informació.
  • Organitzar i crear continguts digitals.
  • Comunicar-se i treballar a través de xarxes.
  • Participar a la vida pública a través d’internet.

Ser creatius i innovadors

  • Esperit crític.
  • Obertura a noves perspectives.
  • Fer preguntes i plantejar hipòtesis.
  • Originalitat i inventiva.
  • Expressivitat artística.

Conèixer com funcionen els negocis

  • Treballar en equip.
  • Negociació de metes i projectes.
  • Flexibilitat i resolució de conflictes.

Ser multiculturals

  • Conèixer altres cultures i valors.
  • Implicar-se en la comunitat.
  • Dialogar i negociar.

Conèixer-se a si mateixos

  • Expressar les pròpies emocions.
  • Entendre els altres.
  • Ser responsables i de fiar.