Estic molest, no sols perquè l'any passat es decidís sense que jo com a pare tingues la mes la mes mínima sensació de que algú m'hagués consultat sobre la meva opinió pel que fa al calendari escolar que ha d'afectar el dia a dia de la meva filla i de la resta de la família.

Molest perquè tot i que mantinc un contacte constant no sols amb el centre escolar sinó també amb d'altres pares d'altres centres a traves de l'AMPA i del ARA assemblea d'AMPAs de Reus.

Participo a molts dels actes, juntes i reunions que des de la Regidoria i el Departament d'Educació s'ens sol convocar i formo part del Consell Escolar, i que per mitja d'aquest òrgan tenim representació al Consell Escolar Municipal i al Català també, i en cap moment no recordo que mai s'ens hagués preguntat la meva, o la nostra opinió.

Estic molest perquè ara un cop la primera, i segons sembla l'ultima, setmana blanca esta en marxa, ara la nova Consellera d'Educació, amb les mateixes formes que el seu antecessor ha decidit que l'any que ve no hi haurà setmana blanca. I clar, jo que nomes soc pare, però soc el pare dels meus fills, m'agradaria que tal i com no passa sovint, els polítics ens haguessin fet fer, dir o pensar el que volíeu que decidim, com si fos cosa nostra, o dels Consells o de qui pertoques.

Crec que l'únic que diferenciaria que aquesta decisió fos millor acceptada per el conjunt de la comunitat educativa fora que algú s'hagués preocupat de justificar-ho suficientment i prou tècnica o professionalment per tal que tots aquests beneficis o perjudicis que ha d'aportar la setmana blanca o la seva supressió no s'hagués percebut com un experiment primer i una contra-resposta política després, sense perjudici del fet que ara pressupostàriament no es pugui fer front a una setmana blanca amb prou garanties.

Un cop he expressat el meu rebuig a les formes, tant del qui va decidir fer-la com de qui ara decideix treure'la crec que s'ha de reflexionar sobre quins haurien de ser els motius de establir o no una setmana festiva, sigui blanca o no, i sigui quina sigui la posició al calendari.

-Per qüestions de rendiment dels alumnes, procurar l'aprenentatge necessari de crear i trencar rutines, i recuperar-les.
-Per qüestions de conciliació laboral, i les implicacions que te en la gestió del temps.
-Per qüestions de millora de resultats i nivell d'aprenentatge dels alumnes.
-Per qüestions de organització de les tasques i vacances dels mestres.

Crec que molt difícil ha de ser convèncer-nos que la millora del resultats passi per crear mes espais temporals de relax, que nomes provocaran que els pares, els mestres i educadors hagin de treballar mes per fer que els alumnes recuperin les rutines i no en procurar per la millor i l'augment de la qualitat dels coneixements que els han de donar.

Com veureu la meva opinió vers la setmana blanca es la mateixa que han demostrat tenir molts polítics mestres i pares, es a dir, ve a ser un ara si, ara no, depenent del factor que cadascú vulgui analitzar o valorar en cada moment.

-Si volem prima millorar o valorem la necessitats de racionalitzar el calendari escolar potser ens hem de plantejar que es el que fa que el segon trimestre tingui una durada tan llarga i tant diferent d'un any a un altre.
-Si volem prima millorar o valorem la millora dels resultats escolars dels alumnes i valorem que el repartir les vacances entre els trimestres per tal que l'estat de recepció de l'alumne sigui el millor poder hem de valorar si aquest cinc dies de lliure disposició no facilitaran tenir no una sinó cinc setmanes blanques, nomes cal que es fasi un repàs al calendari i el fàcil que pot ser jugant amb els dies i els ponts, tan típics de la nostra cultura de treball.
-Si volem prima millorar o valorem la conciliació laboral de les famílies i la gestió del temps potser hauríem d'analitzar si es per mitja dels nostres fills i filles que s'ha d'iniciar aquest canvi o procés d'adaptació Hem de preguntar-nos si tenim una societat prou conscienciada de que hem de racionalitzar el temps, i que els que mes mereixen ser els beneficiaris de mes temps i mes qualitat de temps son o han de ser els nostres fills i filles.

Si el que s'ha volgut fer es modificar el calendari laboral dels mestres, fet que seria al meu parer el pitjor dels motius, i per el que nomes conec una solució, qui vulgui les vacances d'un mestre que es faci mestre, superi les oposicions, i es faci mestre.
I culpar al calendari de uns baixos rendiments comparats amb altres zones o països poder no te massa sentit si no es demostra.