Des de fa dos anys les Associacions de Mares i Pares de diverses Escoles de Reus tenim un representant dins de la Comissió de Garanties d’Admissió, que és l’òrgan que controla, dirigeix i regula el procés de matricula escolar. El nostre representant és el president de l’ ARA - Agrupacio Reusenca d’AMPAs que fou fundada arrel del Manifest per al repartiment equilibrat d’alumnes immigrants a la ciutat de Reus. I hi som formant part de la comissió de garanties d’admissió, com a representant dels pares.
Aquest curs és el tercer que s’aplicarà la reserva de tres places per nens amb necessitats educatives específiques (NEE) principalment els que ho són donada la seva condició de nouvinguts. Aquest procediment està propiciant, ja des de fa dos anys, que centres (bàsicament concertats encara que també algun de públic) comencin a tenir una petita quota de nens amb aquestes característiques, que fins ara concentraven només algunes de les escoles de Reus.
Però en la reunió del passat dimarts u de març, amb l’objectiu de revisar com havia anat el procés de matriculació iniciat alguns dies abans, el Sr. Zacarias (Ex-Director de la Zona Educativa, que a hores d’ara ja no existeix com a tal) va presentar un escrit provinent de les escoles concertades religioses, fent queixa d’aquest procés, pel fet que la majoria de nens NEE tenen necessitats econòmiques i no poden pagar les quotes. Amb la pèrdua econòmica que això els hi representa i més ara, que les subvencions per nens que tenen necessitats econòmiques tarden més d’un any en arribar. I per si fos poc ara ja els hi arriben germans dels primers NEE rebuts, que no compten per aquestes tres places de reserva d’alumnes NEE.
La seva petició anava encaminada que, per no perdre “clients que paguen" que els hi deixin augmentar la ràtio de les classes en la mateixa proporció que nens NEE els obliga a matricular, amb un màxim de tres.
En aquesta reunió ja varem manifestar la nostra més enèrgica i totalment oposada protesta en contra d’aquesta sol·licitud, ja que tal i com es platejava a l’escrit, si el motiu era un tema econòmic, continuem creiem que aquest centres no comparteixen la quota necessària de dificultats assumides per tal de assolir el repartiment equilibrat d’alumnes NEE entre tots els centres de la ciutat.
El nostre rebuig ve provocat perquè si en aquestes escoles se’ls hi permet tenir d’entrada nens per damunt de ràtio, durant el procés de matricula viva, no ens hi podrem inscriure cap, perquè sempre estaran més plenes que les altres (tot i que normalment ja estan plenes). Però d’aquesta manera, més que plens estaran saturades i en matricula viva el que arriba bàsicament són estrangers, NEE en molts casos. I les úniques escoles amb places continuaran sent les que ja concentren un percentatge no equilibrat de NEE.
En aquesta reunió del passat 1 de març es va arribar a “amenaçar" que si això no s’admetia tot el procés d’escolarització equilibrada estaria en perill.
És a dir, ens fan adonar que la nostra aportació i participació a la Comissió de Garanties d’admissió tot ajudant a fer possibles els canvis que garanteixin una escolarització equilibrada, fins ara tant celebrada per tots, ara resulta que no és una mesura prioritària.
Així el passat dotze d’abril es va autoritzar aquesta sol·licitud i pel que nosaltres sabem la desició que s’ha prés tot i la nostra oposició, tot i que es va presentar un escrit de rebuig a la comissió, la persona encarregada d’autoritzar l’ampliació de ràtios en aquesta sol·licitud és Meritxell Ruiz Isern, nova Directora General de Família i Comunitat Educativa, i que està vinculada a l’Escola Pare Manyanet (signant de la sol·licitud com a escola concertada religiosa). I ens hem de creure que és millor ampliar la ràtio que no pas pendre la mesura de reservar les tres places NEE?
El que és cert és que la solució per a reequilibrar la concentració de alumnes NEE en alguns centres de la ciutat no passa per ampliar ràtios, o crear noves línies a diversos centres, ja que aquests fets només facilitaran que els alumnes NO-NEE (o com m’agrada dir-los a mi AUTOCTONS) es continuïn concentrant en certs centres, aportant-hi recursos, facilitant la immersió i acumulant uns recursos que són molt més necessaris en altres centres donat el perfil dels alumnes que matriculen.
(AQUESTS ESCRITSAMB LES DATES QUE HI CONSTEN SON RECUPERATS D'UN BLOG ANTERIOR http://tossutalpati.blogspot.com.es ESBORRAT ACTUALMENT)