Deixant de banda la font, i pasant per la traducció que n'he fet veig que molt segurament si ens proposem fer el mateix esquema, per tal d'ordenar en funcio del cost o la inversió que requereixen i l'abast en els efectes sobre la millora dels resultats educatius, molt probablement segur que seriem incapaços de arribar al mateix esquema.

Va per davant que aquesta no es la meva, i que no la comparteixo totalment. Vist per la xarxa, que se sol dir... que vindría a ser una modernització del: Tinc un amic al que...