Deixant de banda la font, i pasant per la traducció que n'he fet veig que molt segurament si ens proposem fer el mate...