Copio l'article de Centre DAU parlant d'alumnes d'Altes Capacitats, molt recomanable. Tant com la resta que podeu tro...