Copio el text del post al blog de la Editorial la Galera, ja que em sembla que, tot i que jo no comparteixo totalment... http://textlagalera.wordpress.com/2014/01/29/la-consellera-la-lomce-i-els-llibres-de-text/#more-941