Som una societat liquida, resilient, i amb una capacitat endimoniada d’argumentar i digerir arguments que personalmen...