Perdoneu, però qui encara tingui capacitat de indignació i no estigui preparat per ofendre’s ara, que no continuï lle...