Fa molt de temps que visc, en contacte amb moltes persones de fora, si! Són de fora: i això no vol dir ni que els con...